Spalio 7 d. 19:00 val.

Energetikos ir technikos muziejus (Rinktinės g. 2)

50 | MAGIŠKOMIS FIGŪROMIS

KLAIPĖDOS KAMERINIS ORKESTRAS
LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS

Solistas Laurynas Lapė (trimitas)
Dirigentas Vykintas Baltakas

18:00 val. | Festivalio atidarymo pokalbis ir parodos pristatymas

50 lietuvių šiuolaikinės muzikos ir festivalio „Muzikos ruduo“ metų

Dalyvauja: festivalio vadovas Robertas Bliškevičius ir kiti svečiai

Maždaug prieš 50 metų, aštunto dešimtmečio pradžioje, lietuvių kompozitorių muzika, kaip teigia tyrėjai, pradėjo žengti ryškiu modernėjimo keliu. Tuo metu į profesionaliąją sceną atėjusi jauniausioji kompozitorių karta naudojo jau visai kitas raiškos priemones ir, retrospektyviai žiūrint, pradėjo formuoti šiandieninę lietuvių šiuolaikinės muzikos tapatybę.

Vienas tokių kompozitorių – prieš metus anapilin iškeliavęs Bronius Kutavičius – jau seniai tapo kultine šiuolaikinės lietuvių kultūros figūra ne tik dėl unikalių kūrybinių vizijų, nuolatinio bendradarbiavimo su įvairiais muzikos kolektyvais bei skirtingų meno sričių kūrėjais, bet ir dėl savo didelės įtakos jaunesnei lietuvių kompozitorių kartai. Daug pastarosios atstovų buvo jo mokiniai Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje arba savarankiškai mokėsi, ieškojo savojo braižo studijuodami partitūras, klausydamiesi jo kūrinių. Koncerte skamba mokytojo ir jo mokinių kūryba, atspindinti nepertraukiamą muzikos istorijos ir dabarties trajektoriją.

Koncerto pavadinimas kartu atskleidžia vieną iš Broniaus Kutavičiaus kūrybos išskirtinumų – kompozitoriui būdingą figūrinę notaciją, kuri partitūrose suformuodavo kvadratus, saules, penkiakampes žvaigždes ar kitokias figūras – lyg magiški ženklai, žymintys ne tik asmeninę pasaulėžiūrą, bet ir ypatingais įvykiais, netikėtais posūkiais ar tiesiog kasdienybės magija nuklotą pusę amžiaus lietuvių muzikos laikotarpį.

Lietuvos ansamblių tinklo, bendradarbiaujant su Klaipėdos koncertų sale ir festivaliu „Muzikos ruduo“, parengta programa skiriama šio iškilaus lietuvių kūrėjo ir pedagogo 90-mečiui.

Koncerto programa

Bronius Kutavičius

Praeities laikrodžiai II (2000)

Clocks of the Past II (2000)

Dideliam ansambliui

For large ensemble

Justė Janulytė

Circle for a Square (2018)

4-iems styginių kvartetams

For 4 string quartets

Šarūnas Nakas

Aporija (2001)

Aporia (2001)

Dideliam ansambliui

For large ensemble

Vykintas Baltakas

Cladi III (2021)

Ansambliui ir elektronikai

For ensemble and electronics

Onutė Narbutaitė

Melodija Alyvų sode (2000)

Melody in the Garden of Olives (2000)

Trimitui ir 2-iem styginių kvartetams

For trumpet and 2 string quartets

Atlikėjai

KLAIPĖDOS KAMERINIS ORKESTRAS

Meno vadovas – Mindaugas Bačkus

Klaipėdos kamerinis orkestras (KKO) yra vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Kruopščiai formuojamomis programomis ir uždegančiomis interpretacijomis KKO aktyviai siekia stimuliuoti ir šviesti savo auditoriją, pateikdamas plačią įvairių epochų muzikinių stilių ir žanrų paletę, uostamiestyje steigdamas naujas orkestro koncertų tradicijas.

Profesinis kolektyvo augimas ir skambesio kokybė nuo pat pradžių buvo gabių stygininkų rankose. Orkestro įkūrimą 1992 m. inicijavo altininkė Liuda Kuraitienė. Dar didesnį postūmį profesionalumo link kolektyvui suteikė 2009 m. jo meno vadovu tapęs violončelininkas Mindaugas Bačkus.

Vienas ryškiausių ir įvairiapusiškiausių savo kartos muzikų į darbą su orkestru žvelgia kaip į „gyvenimo būdą, santykio su muzika filosofiją, kūrybinę bendrystę“. Jo toliaregiškos idėjos įkvėpė kolektyvą pastebimiems pokyčiams.

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS

Vadovas – Vykintas Baltakas

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS (LAT) vienija šiuolaikinės muzikos interpretatorius, skiria dėmesį aktualios muzikos atlikimui ir suteikia mūsų šalies muzikantams galimybę specializuotis šioje srityje. LAT siekia remti ir populiarinti naująją lietuvių kompozitorių muziką bei periodiškai Lietuvos auditorijai pristatyti įdomiausias užsienio moderniosios muzikos kryptis ir kūrėjus.

LAT veikloje bendradrabiauja styginių kvartetas Chordos, trio Kaskados, Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas, akordeonininkas Raimondas Sviackevičius ir kiti atlikėjai.

LAT bendradarbiauja su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos informacijos centru, Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), Vilniaus Goethe’s institutu, Berlyne veikiančia Karsten Witt muzikos agentūra, planuoja ir rengia bendrus tarptautinius projektus, bendradarbiauja su įrašų leidybos kompanijomis.

Kiti festivalio renginiai